Meningkatkan Kebolehpercayaan (trust) dalam Pengurusan

Bahagian 1 – Masalah

Kenyataannya, setengah daripada staf mencurigai pihak pengurusan dalam organisasi mereka. Kajian yang dijalankan oleh Dr. Katcher seorang ahli Psikologi Industri/ORgnisai dan Presiden The Discovery Group menunjukkan 52% mencurigai maklumat/berita yang mereka terima daripada pengurusan atasan (senior management)

Ini menimbulkan masalah kepada kedua-dua pihak, staf dan pengurusan.

Bagaimana seorang staf dapat bertugas dengan selesa dalam satu organisasi apabila mereka mencurigai maklumat yang diterima dari pengurusan?

Juga, bagaimana pengurusan dapat memberikan motivasi yang berkesan apabila staf mencurigai maklumat yang mereka sampaikan kepada staf?

Tiga ciri kecurigaan (Distrust):

  1. Sifat Curiga Memang tertanam dalam diri (Distrust is self-perpetuating) – Apabila staf mencurigai pengurusan, pengurusan akan menjadi kurang percaya kepada staf. Staf pula akan melihat seolah-olah pihak pengurusan tidak menaruh kepercayaan kepadanya – dan ia akan berterusan.
  2. Sikap mencurigakan ini seperti virus. – Ia semakin menjadi kuat jika terus menular. Seorang staf baru akan belajar daripada rakan sekerjanya dan akan diberitahu bahawa pihak pengurusan memang tidak boleh dipercayai.
  3. Sikap curiga ini sukar menerima perubahan. – Seorang pengurus kanan memberitahu “jalan terakhir untuk menghentikan sikap saling mencurigakan ini adalah dengan memindahkan operasi kita ke tempat lain dengan semua pekerja yang baru.”

Bahagian 2 – Apa Yang Boleh di lakukan?

  • Mulai Membina Kepercayaan Staf – Untuk mengentikan pusingan tersebut, pihak pengurusan perlu menunjukkan bahawa ia menaruh kepercayaan kepada stafnya. Lama kelamaan, staf akan merasakan yakin dan akan mengambil tindakan yang serupa. Keadaan ini memang sukar dilaksanakan serta prosesnya akan mengambil masa. Ia seolah-olah pihak pengurusan menyerah kalah.
  • Jangan Menyembunyikan Maklumat – Kebanyakan pengurusan kanan akan berkomunikasi atas dengan asas “need-to-know” basis. Informasi, seperti rancangan masa depan dan keputusan kewangan, seringkali disembunyikan daripada pengetahuan mereka tanpa sebab. Staf merasakan informasi yang akhirnay mereka terima itu telah ditapis atau dilengahkan.
  • Sentiasa Berlaku Jujur – Sekiranya staf merasakan mereka telah ditipu atau diperdaya, kepercayaan meraka terhadap pengurusan akan hilang mungkin untuk selama-lamanya.
  • Laksanakan Komunikasi bersemuka (Face-to-Face Communication) – Staf amat sukar untuk mempercayai pengurusan kanan yang mereka tidak pernah temui. Pendekatan “Management-by-walking-around” adalah amat penting.
  • Dengar Keluhan Staf dan Tunjukkan Kita Mendengarnya – Staf akan menjadi lebih curiga sekiranya mereka merasakan pandangan atau cadangan mereka tidak didengari. Pengurusan perlu mengambilkira cadangan daripada staf dengan mengambil tindakan dan maklumkan kepada mereka bahawa pandanga / cadangan mereka itu penting kepada organisasi.
Advertisements