Dan doa haikal tersebut sebenarnya
adalah susunan daripada ayat-ayat Quran Al-Karim dari beberapa surah
seperti berikut:

  1. Haikal 1: ayat kursi (Al-Baqarah: 255);
  2. Haikal 2: Ali-Imran: 35 Al-Isra’: 77 – 80;
  3. Haikal 3: Al-Baqarah: 285 – 286;
  4. Haikal 4: Al-Isra’: 81 – 85;
  5. Haikal 5: Maryam: 4 – 6 Al-Fath: 27;
  6. Haikal 6: Al-Jin: 1 – 4; dan
  7. Haikal 7: Al-Qalam: 51 – 52
Advertisements